سه شنبه 22 آبان 1397

این نوع رادیاتور در ماشین الات سنگین و راهسازی. یونیت های هیدرولیک و صنایع سنگین کاربرد دارد.

سه شنبه 22 آبان 1397

این نوع رادیاتور در در کمپرسور ، دیزل ژنراتور، یونیت های هیدرولیک، فرایندهای جداسازی هوا ، ماشین ابزار، ترانسفورماتور های برق ، ژنراتور توربین های برق کاربرد دارند

سه شنبه 22 آبان 1397

این نوع رادیاتور در ماشین الات سنگین و راهسازی کاربرد دارد.

سه شنبه 22 آبان 1397

این نوع رادیاتور در صنایع صنعتی و سنگین کاربرد دارد

دوشنبه 14 آبان 1397

بایار صنعت تبریز تولید کننده و تامین کننده انواع رادیاتور های هیدرولیک و صنعتی